A. Shramchenko数据,A. Shramchenko新闻,A. Shramchenko视频,A. Shramchenko身价

 • 时间:
 • 浏览:2
 • 来源:幸运快3_快3网游_幸运快3网游

A. Shramchenko

A. Shramchenko

 • 俱乐部:戈梅利
 • 国 籍:白俄罗斯
 • 身 高:165CM
 • 位 置:前锋
 • 年 龄:26岁
 • 体 重:63KG
 • 号 码:22号
 • 生 日:1993-03-12
 • 惯用脚:

赛季俱乐部上场首发进球助攻黄牌红牌替补

2019戈梅利231910404

2019/2020戈梅利2210000

2018戈梅利60 2830202

2018/2019戈梅利2110001

2016明斯克迪纳摩6310003

2016/2017明斯克迪纳摩5000005

2014德内普3118202013

2014/2015比卓拿1100000

2014/2015德内普2200000

2013德内普2818503010

2013/2014德内普4220002

2012德内普111100010

2012/2013德内普1000001

2011德内普10410106

2011/2012德内普1000001

相关队员

前锋进球国籍

V. Kvashuk~

博洛夫~

A. Shramchenko~

尼瓦尔多~

中场进球国籍

S. Glebko~

苏哈诺夫~

R. Yudenkov~

D. Tereshchenko~

I. Zhestkin~

D. Malyaka~

P. Trafimchuk~

P. Klenye~

斯米尔诺夫~

E. Milevski~

后卫进球国籍

T. Lutsevich~

古尔特亚耶夫~

A. Ivanov~

瓦西里耶夫~

B. Akubardia~

A. Sokol~

K. Shevchenko~

D. Ignatenko~

门将扑救国籍

O. Kovalyov~

哈察~

A. Shkvarkov~